Easee Equalizer - Dynamisk Lastbalansering

Easee Equalizer - Dynamisk Lastbalansering

Den dynamiska lastbalanseraren Easee Equalizer är framtagen i syfte att optimera laddningsupplevelsen och maximerar nyttjandet av tillgänglig energi i fastigheten till elbilsladdning utan att riskera att huvudsäkringen överbelastas. Easee Equalizer är dessutom både enkelt att installera och konfigurera.

★ Fullt dynamisk lastbalansering mellan laddboxar och nätet för fastigheten.
★ Undvik överbelastning och strömavbrott medan du laddar din bil.
★ Ladda snabbare när den genomsnittliga energikonsumtionen för byggnaden är som lägst och likaså elnätets belastning.
★ Plugga in, Para & sätt igång. Ett-klick konfigurering.
★All nödvändig kommunikation sker över EaseeLink™, WiFi och radiofrekvens för att säkerställa uppkoppling även om en av internetanslutningarna skulle misslyckas.

Hur sätter man igång?

Kundgränssnittsport (HAN-Port RJ45 samt P1-Port RJ12)

Easee Equalizer är numera kompatibel med Easee Home för både HAN-port med RJ45 uttag samt för RJ12/P1.

För att Equalizer ska fungera på elmätaren behöver kundgränssnittsporten vara aktiverad. Om den inte är aktiverad kommer inte enheten få energi eller kunna föra över data. Kontakta din nätverksoperatör för att aktivera kundgränssnittsporten. Notera att din lokala nätverksoperatör inte nödvändigtvis behöver vara densamma som din eloperatör. Att aktivera kundgränssnittsporten kan ta upp till flera dagar beroende på nätverksoperatör. Endast personen som äger elmätaren kan aktivera/öppna kundgränssnittsporten. Ägaren av elmätaren är den som står som mottagare på elfakturan.

Parkoppling

equalizer_parkoppling.png

När din kundgränssnittsport har aktiverats/öppnats är du redo att parkoppla Equalizer med din laddbox.

Innan du börjar; säkerställ att din Easee laddbox är uppkopplad till samma WiFi-nätverk som det WiFi-nätverk du vill att Equalizer ska kopplas upp mot. Om inget WiFi finns tillgängligt kommer enheten kommunicera direkt med laddboxen via radiofrekvens.

Säkerställ att Easee ladboxens mjukvara är version 248 eller senare.

Equalizer behöver inte vara inkopplad till en energikälla för att det här steget ska vara genomförbart.

Håll Equalizer mot ljusstrimman av laddboxen och för den långsamt nedåt. När ljusstrimma ger ifrån sig ett grönt sken är processen avklarad.

Koppla Samman

  1. Koppla in Equalizer in i din kundgränssnittsport. Efter cirka 30 sekunder bör den börja blinka vitt medan den kopplas upp till WiFi-nätverket. När den väl är uppkopplad kopplas Equalizer automatiskt till Easee appen.
  2. Placera Equalizer på en metallisk yta (t.ex. utanpå elskåpet) med hjälp av magneten på baksidan. Om ingen metallisk yta finns i närheten, använd den medföljande plattan & skruven och fäst Equalizer på så vis.

OBS! För förbättrad kommunikation med Easee laddboxen, placera Equalizer på utsidan av elskåpet. Om elskåpet är utomhus bör Equalizer däremot sitta skyddad från väder och vind (t.ex. på insidan av elskåpet)

När Equalizer är korrekt kopplad till laddstationen, elmätaren och Easee Cloud kommer ägaren av laddningstationen få ett SMS samt en notifikation gällande att Equalizer har lagts till. Vid det här laget kommer Equalizer vara synlig under "My products" på Easee-portalen eller i Easee appen.

Placering 

Inomhus

Equalizer kan placeras på tre olika ställen inomhus.

På insidan av elskåpet 

1_480x480.jpeg

Equalizer kan placeras på insidan av elskåpet. I allra flesta fall fungerar det här bra så länge Easee Link radiofrekvensen räcker till både laddboxen och Equalizer samt att Equalizer är uppkopplad på samma WiFi som boxen.

Utanpå elskåpet 

2_480x480.jpeg

Om EaseeLink radiofrekvensen är av det svagare laget rekommenderar vi att Equalizer placeras utanpå elskåpet med hjälp av magneter på baksidan. Kabeln till Equalizer är platt och ska utan problem kunna matas under elskåpets dörr.

Väggmontering i syfte att reducera sträckan till laddboxen 

3_480x480.jpeg

Alternativt kan Equalizer väggmonteras med hjälp av ett väggmonterings set som medföljer. OM signalen fortfarande ej är god nog kan man med hjälp av en ethernet kabel och en förlängningsadapter nå hela 200 meter.

Utomhus

I vissa fall är elmätaren installerad i ett elcentral utomhus. I dessa fall bör rör dras från utomhuselcentralen i fråga till elskåpet som sitter inomhus. Det kommer då vara möjligt att installera Equalizer inomhus med hjälp av en förlängningssladd från kundgränssnittsporten utomhus till en honadapter i elskåpet inomhus.

Om kablage inte är framdraget måste Equalizer monteras inne i utomhuselskåpet. Equalizer är inte gjord för att tåla väder och vind och måste således monteras i ett vatten- och vindtåligt elskåp.

Användning

Easee

Equalizer kräver ingen annan konfiguration utöver parningsprocessen med laddboxen. Equalizer kan även användas utan Easee appen och Easee portalen. Ägaren av laddningsstationen kommer även att kunna avläsa och granska hur Equalizer fungerar med hjälp av Easee appen.

Equalizer samlar konstant in data rörande fastighetens elkomsumption och höjer eller sänker nivån av tillgänglig energi i enlighet med den totala elkonsumtionen i fastigheten. Om nätets belastning närmar sig maxpunkten av huvudsäkringen sänker Equalizer laddningskapaciteten av laddaren/laddarna.

Easee appen

Produktkortet för Equalizer i appen kommer visa den totala elkonsumtionen i fastigheten i linje med elnätets kapacitet. Vidare, trycker man på bilden av Equalizer i appen kan man läsa mer detaljerad information kring varje fas belastning och volt.

Under inställningar kan man läsa mer om sin Equalizer, elmätaren samt ställa in nytt WiFi om så skulle behövas. WiFi inställningarna ställs in med hjälp av EaseeLink radio från laddaren till Equalizer. Det innebär att Equalizer kan kopplas upp till ett annat WiFi än det som laddboxen är kopplad till om så skulle behövas. Dock så sker skanningen av WiFi i laddboxen, vilket innebär att WiFi-nätverket måste vara tillgängligt för båda enheterna.

Rekommendationen är att laddboxen och Equalizer är uppkopplade till samma WiFi-nätverk för att säkerställa optimal funktion. Om Easee Link radio signalen är av det svagare slaget så kommunicerar Equalizer direkt med laddboxen över WiFi.

Equalizer måste vara ansluten till ett WiFi-nätverk med internetuppkoppling för att mottaga framtida mjukvaruuppdateringar och funktioner. IT.001.png

Tillbaka till blogg