Uppdaterad Easee-uttalande angående Elsäkerhetsverket

Uppdaterad Easee-uttalande angående Elsäkerhetsverket

Easee välkomnar dialogen med svenska Elsäkerhetsverket och ser positivt på deras fokus på säkerhet inom smart elbilsladdning. Easee har nu lämnat in motivering och dokumentation – och är trygga på att uppfylla gällande krav på elbilsladdare.

Elsäkerhetsverket är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för säkerheten för elprodukter på den svenska marknaden och som en del av sin roll och uppdrag har dem ett projekt där de granskar sex olika elbilsladdare. Easee har välkomnat denna dialog, och ser positivt på Elsäkerhetsverkets arbete.

Easee vill försäkra alla våra kunder om att de kan ladda helt tryggt och säkert varje dag. Säkerhet har alltid varit vårt huvudfokus som företag.

Elsäkerhetsverket ville ha dokumentation om hur deras krav upprätthålls av de olika tillverkarna av elbilsladdare. Frågorna som ställts till Easee är främst relaterade till överspännings- och jordfelsskydd. Easee har i sitt svar daterat den 13 februari gått in på djupet hur säkerhetskraven uppfylls.

Easee har levererat dokumentation och skäl för hur krav uppfylls i våra produkter. Vi är tacksamma för möjligheten att kunna visa och förtydliga detta. Säkerhet, transparens och förtroende är viktigt för oss på Easee och vi är positiva till att Elsäkerhetsverket fokus på säkerhet.

Elsäkerhetsverket har meddelat att de kommer att ägna ett par veckor åt att granska vårt svar. I mellantiden är det viktigt för oss att påpeka att Easees laddare uppfyller alla säkerhetskrav.

Easee har över en halv miljon installerade laddare i Europa och har data från 57,3 miljoner genomförda laddningssessioner hittills. Dessa siffror är ett tydligt bevis på att Easees teknologi och funktionalitet ger trygg, säker och effektiv laddning. Laddaren övervakar kontinuerligt efter fel både vid laddning och i standby-läge. Detta möjliggörs av över fyrtio sensorer inuti laddaren. Sensorerna ser hela

tiden efter onormala förändringar i strömmar, spänningar, temperaturer och luftfuktighet, samt att jordfelsbrytaren fungerar som den ska.

I det bifogade brevet går Easee på djupet om hur krav från Elsäkerhetsverket uppfylls. Vi är säkra på att den dokumentation vi har skickat till Elsäkerhetsverket visar att våra produkter uppfyller gällande krav för elbilsladdare.

Tillbaka till blogg