Enegic Guide

Här finner du all information du behöver känna till om lastbalansering från Enegic.

Enegic Guide


Dynamisk lastbalansering för din laddbox från Easee

Enegic Monitor är fullt kompatibel med alla laddboxar från Easee. Genom en installation av Enegic lösning för lastbalansering skyddar du fastighetens huvudsäkring och får en bättre koll på din elbilsladdning.

Skårebo powered by Enegic tar operatörsrollen för boxen

Vid installation av Enegics lastbalansering för din Easee box kommer vi att bli operatör för boxen. Det innebär att du som kund kommer att sköta din laddning genom vår app.

Enegic Guide

Enegics lösning för lastbalansering av Easee laddboxar

Enegics dynamiska lastbalansering är fullt integrerade med Easee-platformen och sköter all kommunikation som krävs för att Easee ska kunna sköta lastbalanseringen mellan boxen, hemmet eller ett laddkluster.

I praktiken innebär detta att Enegic rapporterar in det momentana effektvärdet till boxen som därefter gör det bästa tänkbara med det effekturtymme som Enegic rapporterar finns tillgängligt.

Hur installerar man Enegic monitor för lastbalansering av Easee?

Installationen genomförs förmodligen av en certifierad elektriker. I praktiken häktar man på Enegic sensorer runt fastighetens inkommande elledningar L1, L2 och L3 så nära inkommande central som möjligt. Därefter sätter installatören upp lastbalanseringen genom att följa manualen och innan installationen är avslutad ska installatör också gå igenom checklista för färdig installation av Easee laddbox med Enegics lastbalansering

Vad Enegic gillar med Easee laddboxar

1. Easee är en av de få varumärken på elbilsladdare som har förmågan att fasväxla (1-fas till 3-fas laddning). Denna funktion är mycket smart och saknas i många andra boxar.
2. Inbyggd 4G - Två möjligheter för kommunikation.
3. Lastbalanserar lokalt mellan tre laddboxar (förutsatt att effektvärden kommuniceras från Enegic)
4. Easee box är mycket liten och finns i flera färger och utföranden.

Enegic Guide


Vanliga frågor om Easee lastbalansering

Vad är skillnaden mellan Easee Equalizer och Enegic Monitor?

Skillnaden mellan dessa två produkter är främst att Equalizern bygger på mätning på en punkt - i din nya elmätare. Även fast det kan fungera i vissa fastigheter har många en installation där elbilsladdaren är inkopplad på en undercentral i garaget och då behöver man mäta på två punkter för att få till en korrekt effektmätning. Enegic Monitor är därmed en framtidssäkrad lösning som är designad för flerpunktsmätning.

Hur kommunicerar Enegic Monitor med Easee laddare?

Enegic Monitor kommunicerar inte direkt med boxen utan genom molnet.

Hur funkar Enegics schema jämfört med Easee eget schema?

Den stora skillnaden är att Easse schema ligger lokalt sparat på varje box. Enegics schema sätts per anläggning vilket innebär att det fungerar för en eller flera boxar inom samma hemmaanläggning.

Varför hittar jag inte schema när jag kör appen från google play store eller App Store?

Schemat finns just nu i webappen på följande adress https://app.enegic.com I nästa app-release kommer schemat också kunna sättas direkt i appen. Titta på denna länk för en detaljerad instruktion. Läs mer.

Ska jag använda RFID bricka när jag kör schemat?

Vi rekommenderar inte att man kör RFID bricka när man vill ladda efter ett schema eftersom det ofta blir förvirring vilket leder till att man missar något och därmed inte får laddning.