Allt du behöver veta om installation

Vi vill att det ska vara enkelt och tryggt att installera en laddbox till sin parkering. Därför har vi tillsammans med våra partners tagit fram en installation som täcker majoriteten av hushållen. Med ett brett nätverk av behöriga elektriker utför vi installationer i hela landet. För att ta del av erbjudandet behöver du äga fastigheten, alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

Kontakta oss gärna för en rådgivning kring just din installation. Vi erbjuder idag installation av din laddbox i hela Sverige. Notera att ledtiden för installation kan komma att påverkas under semestertid och även under högsäsong.

 • Välj din laddbox

  Du beställer en elbilsladdare med installation på vår hemsida.

 • Bekräftelse & formulär

  Du får en orderbekräftelse på din beställning till din mejladress fyll, i installationsformuläret i mejlet.

 • Samtal med elektriker

  Du blir kontaktad av en installatör inom 10 arbetsdagar.

 • Installation

  En elektriker kommer hem till dig för installation på den uttalade tiden.

1 av 4

Prislista

Vi har tagit fram en standardinstallation där hela 10 meter kabel och 1 håltagningar ingår! Denna standardinstallation passar dom flesta hushållen för en komplett installation. Ibland krävs det dock tillägg för att installationen ska kunna utföras eller att du kund har särskilda önskemål som inte ingår i vår standardinstallation.


Vi gör vårt yttersta för att du som kund ska vara medveten om eventuella merkostnader, men det är alltid installatören på plats som gör den yttersta bedömningen. Du kan ta del av hela vårt standardinstallationspaket samt prislista för tillägg utöver standardinstallation.

 • Vid beställning av installation av laddbox godtar slutkunden eventuella merkostnader som kan uppstå vid installation som frångår ovan skrivna standardinstallation.
 • Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.
 • Eftersom resekostnader inte kan inkluderas i det gröna bidraget måste vi behandla dem som en separat kostnad. Vi har lagt till en fast avgift på 400 kr inklusive moms för resor enligt standardinstallation. För resor som sträcker sig längre än detta tillämpar vi de aktuella priserna enligt vår prislista.

Checklista & allmän information för dig som beställt installation

 • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot WiFi ska finnas på installationsplatsen.
 • HAN-porten är som standard inaktiv och du behöver kontakta ditt elnätsbolag för att de skall aktivera den. 
 • Du behöver vara på plats vid själva installationstillfället för att elektrikerna ska kunna utföra arbetet.
 • Avbokar du installationen kortare än 24 timmar innan avsatt tid debiterar vi en avbokningskostnad på 3000 kr inkl. moms.
 • Kontakta vår kundtjänst ifall du har inte har fått dina produkter 5 dagar innan installationstillfället.
 • Det är bra om du kontrollerar produkterna leverans så de är kompletta och inte drabbats av några transportskador.
 • Har du något du vill lyfta kring installationen så är det bäst om du tar det direkt med elektrikern på plats så har vi möjlighet att lösa det på en gång.
 • Vill du att vi monterar på en känslig fasad gjord av exempelvis tegel är det inget problem, men vi kan tyvärr inte ta ansvar för eventuella sprickor & andra skador som uppkommer.
 • Ifall laddboxen ska monteras på en stolpe eller i en carport/garage/förråd dit ingen el är dragen behöver du gräva ner ett gult markrör. Markröret ska ha en diameter på 50 mm innehålla en dragtråd och grävas 35 centimeter under jord. Ett förslag på markrör hittar du här. Är detta inte utfört innan installatören kommer debiterar vi en kostnad på 3000kr inkl. moms.

I vår standardinstallation ingår alltid följande:

 • Installation av laddbox och anslutning till elcentral av våra utvalda installatörer
 • Konfiguration av lastbalansering
 • Kabellängd 10 meter (5G2,5mm2) inkl. klamring 
 • 4 arbetstimmar inkl. restid
 • Ny säkring 3-polig 16 A i elcentral eller fasadmätarskåp 
 • Körning ingår med 80 km från närmaste filial, tur och retur. 
 • Inkoppling och idrifttagning av laddbox 
 • Max 1 väggenomföringar i gips/trä eller 1 väggenomföring med tätning i tegel eller betong.
 • Jordfelsbrytare A inkluderas för laddboxar som behöver extern jordfelsbrytare.
 • Garanti på installation 2 år 

Innan installation

Innan installatören kommer behöver du se till att installationsplatsen och kabelvägen är fri från hinder. Du behöver veta vart du vill placera laddboxen och eventuella tillbehör som t.ex. kabelhållare. Om du är osäker på vart kabeln ska dras ifrån, hjälper installatören dig med det på plats.

Under installation

Installatör kontrollerar om det finns säkringar, plats i gruppcentral eller om det krävs ny standardenhet vid sidan om. Kontrollerar huvudsäkring och informerar vad det innebär att ladda en elbil med laddbox och att det kan innebära att en höjning av huvudsäkring kan vara nödvändig. Rekommendation 20A. Stämmer av att placering av laddbox är vid önskad plats och att kabelförläggningsväg är korrekt och att det eventuell krävs extra metrar.

Efter genomförd installation utför installatören följande kontroller och tester med avsett testverktyg: Märkning av anläggningen enligt branschföreskrifterna. Kontroll av isolationsmätning och jordningskontroll. Kontroll att dioderna på laddaren som ska lysa när laddning pågår. Installatör dokumenterar installation (laddbox & central).

Efter installation

Installatör har en genomgång med dig angående utförd installation. Manual med serienummer och PIN-kod överlämnas. Vid val av styrning kan valfri app laddas ned t.ex. EASEE Appen. Extra kostnader som uppkom i samband med installationen fakturerar vi på EV FUEL dig i efterhand med grönt ROT-avdrag. Om något inte skulle fungera med laddboxen eller appen är ni välkommen med ert ärende genom att kontakta oss.