Retur, Byte eller Reklamation

Du kan returnera varor enligt distans- och hemköpslagen 14 dagar efter du tagit emot varorna.

Returer sker på din egen bekostnad. En avgift på 150kr för handläggning tas ut från det återbetalde beloppet med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad.

Läs mer på vår retursedel och använd den gärna när du skall göra en retur så blir det en snabbare och enklare hantering.

Ladda ner Retursedel i PDF format här.

Reklamation:

Om varan är trasig när du öppnar paketet eller om det blir fel på varan har du, som är privatperson, reklamationsrätt i totalt 2 år från du mottog paketet. Reklamation måste dock göras inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet.  För att du ska kunna reklamera en vara ska felet vara ursprungligt, det vill säga det ska ha funnits när du fick varan. Ett ursprungligt fel behöver inte nödvändigtvis visa sig direkt när du fått varan. Det kan vara ett ursprungligt fel även om det visar sig efter en viss tid.

Företag bör undersöka varan i samband med mottagandet och reklamera eventuella fel inom skälig tid. Fel som uppstår därefter kan reklameras inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi till respektive tillverkare eller serviceställe

Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vi få in och undersöka produkten. 

I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet mm), har vi rätt att debitera dig 250kr för undersökningskostnaden och fraktkostnader.

Ansök om reklamation på Reklamationsportalen.