Grön Teknik: Avdraget som ger halva priset för laddbox och installation

Den 1 januari 2021 slopades Ladda hemma-stödet och ersattes med en ny modell för subventionering, "skattereduktion för grön teknik".

Ladda hemma-stödet behövde konsumenten själv söka från Naturvårdsverket, men nu är det enklare för konsumenten att ta del av bidraget. Allt de behöver göra är att köpa laddbox med installation från en och samma leverantör. Ingen ansökning behövs, avdraget sker direkt på priset. I praktiken betyder det att priset för laddbox med installation halveras.

Om du köper laddbox med installation hos EV Fuel så täcks 50% av dina kostnader upp till 50 000 kr. Avdraget sker direkt på priset och vi hanterar all administration.

Så fungerar det gröna skatteavdraget

Har du funderat på att installera en laddbox till din bil eller att investera i solceller och energilagring till hemmet? Från och med den 1 januari 2021 kan du ta del av ett nytt skatteavdrag för grön teknik. Avdraget uppgår till:

50% av kostnaden för laddbox, installation och material när du installerar en utrusning för elbilsladdning.
15% av kostnaden för arbete och material när du installerar system för lagring av egenproducerad elenergi.
15% av kostnaden för arbete och material när du installerar ett nätanslutet solcellssystem.

Det nya reglerna innebär att du som kund inte längre behöver söka bidrag från Naturvårdsverket i efterhand.

När du köper en laddbox med installation från EV Fuel görs avdraget direkt på din faktura. Det gäller alla installationer som påbörjas, avslutas och betalas från under 2021.

Bidrag för installation av laddbox hemma

För att avdragen kan göras måste följande krav uppfyllas:

Laddbox och installation måste köpas från samma företag

Du måste köpa laddbox och installation från samma företag för att ha rätt till bidraget. Skulle du välja att köpa laddboxen från ett företag och låta ett annat företag installera boxen kan du endast få 30% avdrag på installationskostnaden genom ROT.

Laddboxen måste vara godkänd

Laddboxen skall vara kompatibel med Typ 2 eller CCS och även vara förberedd för energimätning och debitering.
Alla EV Fuel laddboxar är godkända för det nya stödet.

Läs mer om skattereduktionen i avdelningen nedanför med frågor och svar, eller på Skatteverkets hemsida:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html