EV FUEL drivs av MERKABA X AB 559142-7124. Företagets postadress är Döbelnsgatan 38 C, 113 52 Stockholm. Önskar du att komma i kontakt med oss, använd kontaktformulär för att komma i kontakt med oss för ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.

Tack för att du har valt EV FUEL som din leverantör av laddbox samt andra tillbehör till din bil och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra köpvillkor.

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa köpvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis säkerställa att du förstår de villkor som gäller för köp, leverans och installation av våra laddboxar.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av EV FUEL och de produkter som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du väljer EV FUEL!

Innehållsförteckning

 1. Parter
 2. Allmän information och omfattning
 3. Produkter
 4. Installation
 5. Beställning
 6. Betalning
 7. Leverans
 8. Skattereduktion
 9. Garanti
 10. Reklamation
 11. Ansvar
 12. Behandling av personuppgifter
 13. Ångerrätt för privatpersoner
 14. Övrigt
 15. Kontakt och support

1. Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad "Kunden") och Merkaba X AB, organisationsnummer 559142-7124, Döbelnsgatan 38C, 113 52 Stockholm (hädanefter kallat "EV FUEL"). Kunden och EV FUEL benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

2. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för EV FUEL försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”).

2.2 EV FUEL köpvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på EV FUEL hemsida, www.evfuel.se.

2.3 Alla priser för Laddutrustning, Installation framgår av EV FUEL vid var tid gällande prislista, tillgänglig via www.evfuel.se. EV FUEL reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 EV FUEL har för avsikt att all information om vårt produkt- och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. EV FUEL kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. EV FUEL kan inte ställas till svars för om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

3. Produkter

3.1 EV FUEL tillhandahåller ett brett sortiment av biltillbehör, bland annat laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar. Installationsmaterial, inklusive servicebil och personskyddsbrytare, erbjuds endast tillsammans med köp av laddbox och tillhörande installationspaket och kan inte köpas separat. En fullständig och uppdaterad förteckning över samtliga produkter som erbjuds finns tillgänglig på www.evfuel.se.

3.2 Samtliga produkter som saluförs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är utformad.

3.3 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil.

4. Installation

4.1 EV FUEL är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för laddboxar. EV FUEL har som ambition att på sikt kunna erbjuda installation till samtliga adresser i Sverige. För närvarande kan dock vissa adresser befinna sig utanför EV FUEL installationsområde. För det fall att EV FUEL ej kan tillhandahålla installation till din adress kommer en representant från EV FUEL att kontakta dig så snart som möjligt efter genomförd beställning.

4.2 Samtliga tjänster avseende Installation tillhandahålls i samarbete med EV FUEL samarbetspartners. Dessa installatörer är auktoriserade Elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Val av installatör beror bland annat på geografisk placering. För mer information, hör gärna av dig till oss via vår kontaktsida.

4.3 Vid beställning av Installation levererar EV FUEL i enlighet med orderbekräftelsen som Kunden fått vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av EV FUEL eller installatören efter utfört arbete.

4.4 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

 1. Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.
 2. Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.
 3. Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.
 4. Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger EV FUEL enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.
 5. Att platsen där Installation ska ske inte har tillräcklig god mobilkommunikation kan EV FUEL inte garantera tillgång till laddare eller uppdatering av mjukvara i Laddutrustningen. 

4.5 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställning av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

4.6 Kunden eller Kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att EV FUEL får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om EV FUEL inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har EV FUEL rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i EV FUEL orderbekräftelse och ska meddelas till EV FUEL via vår kontaktsida med angivande av ordernumret.

4.7 Bomkörning, bokat besök där kund inte är på plats och inte har avbokat. Samt om installationen inte kan genomföras eller nekats av en kund när elektrikern är på plats debiteras kund på 3000kr inkl. moms. Vill du ha en felsökning av din laddbox är det en kostnad som kommer att debiteras dig enligt vår prislista.

4.8 Priset för standardinstallation är ett riktpris och inte ett fast pris. Arbetet kan vara mindre eller omfattande än vad som beräknas för en standardinstallation och debiterar alltid enligt löpande räkning + 20% påslag utifrån faktisk materialåtgång och tid. Merkostnader vid en mer omfattande installation än vad som uppges för standardinstallation faktureras och betalas av dig som kund i samband med slutavräkningen efter utförd installation. Du som kund ska vara medveten om risken för merkostnader om kriterierna för standardinstallation inte uppfylls eller arbetet är mer omfattande. Vid uteblivande betalning har EV FUEL rätt att stänga av laddbox. 

4.9 Om kund själv begär fördröjning av installation, till exempel pga. försenad leverans av bil eller pga. väderförhållanden, tjäle med mera, eller om installationen av annan anledning inte kan genomföras inom 45 dagar efter att vi mottagit och registrerat din order och prishöjning sker innan installationen kan utföras, gäller de nya priserna. För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, vänligen läs Installationspolicy.

5. Beställning

5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via EV FUEL hemsida. När EV FUEL mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits.

5.2 Eventuella preliminära skattereduktioner dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8.

5.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas EV FUEL.

5.4 I samband med beställning ger Kunden EV FUEL fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger EV FUEL ensamrätt att själv eller den EV FUEL anlitar i sitt ställe att analysera aktuella data och styra laddningen.

6. Betalning

6.1 När du beställer produkter eller installation via vår hemsida kan du välja att betala med Shopify Payments. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Shopify alla banktransaktioner kopplade till våra tjänster, genom att kontrollera att ditt kort är giltigt för köp direkt mot din bank. Dina kortuppgifter förmedlas direkt till din bank via Shopify Payments, och vi på EV FUEL hanterar därigenom inte själva några bank- eller kreditkortsnummer.

6.2 Din betalning hanteras av Shopify med säker kryptering och enligt strikt banknorm, s.k. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Det förekommer också att en del köp av våra tjänster omfattas av 3D Secure (Verified by Visa samt MasterCard SecureCode), för det fall att denna säkerhetsmekanism är aktiverad på ditt betal- eller kreditkort.

6.3 Vi på EV FUEL tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

6.4 Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

6.5 Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Om du besöker evfuel.se som företag så är det möjligt att visa priserna exklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma. EV FUEL reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå.

7. Leverans

7.1 EV FUEL skickar dina varor som paket inom Sverige. I dagsläget kan vi inte erbjuda leveranser till andra länder.

7.2 Leverans av Laddutrustning och eventuell tillhörande Installation sker enligt överenskommelse mellan Parterna och beräknade datum för hela eller delar av leverans skall anges i orderbekräftelse.

7.3 Uppskattad leveranstid för hela eller delar av leveransen kan komma att förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.

7.4 Din leverans finns kvar hos ditt postombud under 14 dagar. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla leveranser som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150 kronor.

7.5 Om du mot förmodan skulle få en vara som du inte har beställt ber vi dig att kontakta du vår kundservice via vår kontaktsida så hjälper vi till att returnera varan.

7.6 Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl det omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast fem dagar från det att du tagit emot din vara.

7.7 Returer sker på din egen bekostnad, med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Returer ska skickas genom DHL och som företagspaket. Retur genom brev eller mot postförskott accepteras ej. Vid byten betalar EV FUEL den nya frakten från oss till dig.

8. Skattereduktion (för privatpersoner)

8.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

8.2 På Kundens begäran ansvarar EV FUEL för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket.

8.3 Vid betalning av Kundens beställning genomför EV FUEL, på begäran av Kunden, ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden. För det fall att ansökanskattereduktion nekas förbehåller sig EV FUEL rätten att fakturera Kunden en administrativ avgift om 500 kr och mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

9. Garanti

9.1 Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. EV FUEL lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. 

9.2 Garantin gäller för funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Fel som uppstått vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende omfattas inte av garantin. Garantin täcker ej heller så kallade handhavandefel, vilket inkluderar felaktig inställd produkt eller olycksskador, till exempel fuktskada eller mjukvarufel. För oss som återförsäljare är det i många fall svårt att avgöra ifall ett visst fel täcks av garantin. Därför använder vi oss uteslutande av vår tekniska support eller auktoriserade elektriker för att du som kund skall få bästa möjliga service.

9.3 Om du skulle få problem med en produkt inom garantitiden kan produkten skickas för garantikontroll hos EV FUEL. En garantiservice har en ledtid på 3-4 veckor och resulterar ofta i att produkten repareras eller byts ut. Vi håller alltid en uppföljning på ditt serviceärende för att du ska känna dig trygg med det köp du gjort hos oss. För att upprätta ett garantiärende kan du kontakta vår kundservice. Tänk på att alltid ha ditt ordernummer tillgängligt, samt att vi kan behöva produktens serienummer om du behöver skicka in den till oss.

10. Reklamation

10.1 För företag: Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till EV FUEL, dock senast 10 dagar från mottagande av produkten/installationen samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta EV FUEL, företrädesvis via e-post. EV FUEL skall inom 72 timmar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit EV FUEL tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till EV FUEL vara betald. Vidare ska ordernummer och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har EV FUEL rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står för risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. EV FUEL förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10.2 För privatpersoner: Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara tre år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

10.3 Ansök om reklamation på Reklamationsportalen.

11. Ansvar

11.1 EV FUEL ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer.

11.2 EV FUEL ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.3 EV FUEL ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av Installation. Samtliga ärenden hänförliga till Installation skall hanteras direkt mellan Kunden och installatören.

11.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. EV FUEL ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

11.5 Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara förseningar hos fraktbolagen, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

12. Behandling av personuppgifter

12.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till EV FUEL kommer att användas i EV FUEL ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

12.2 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

12.3 EV FUEL ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.4 EV FUEL kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.5 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

12.6 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. EV FUEL kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter EV FUEL behandlar om Kunden.

12.7 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att EV FUEL inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

12.8 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer EV FUEL enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

13. Ångerrätt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

13.1 En konsument har rätt att ångra sitt köp av Laddutrustning genom att skicka ett mejl till oss via vår kontaktsida inom fjorton (14) dagar från Kundens mottagande av Laddutrustning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av EV FUEL via ovanstående mailadress. Du står själv för returfrakt. En avgift på 150 kr för handläggning, tas ut från det återbetalade beloppet. 

13.2 Vid nyttjande av ångerrätten återbetalar vi alla betalningar från dig, inklusive eventuell kostnad för vårt standardleveransalternativ, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att du meddelat ditt beslut att utnyttja ångerrätten.

13.3 Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning, utan att det medför några extra avgifter för dig.

13.4 EV FUEL har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit de returnerade produkterna. Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du önskade nyttja ångerrätten.

13.5 Har du hunnit använda din vara och utnyttjar ångerrätten kan det innebära 20% i värdeminskning, på din bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt.

13.6 En konsument har rätt att ångra sitt köp av installation genom att sända ett meddelande via vår kontaktsida inom fjorton (14) dagar från beställning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av EV FUEL via ovanstående mailadress. Om Kunden önskar få Installation utförd inom fjorton (14) dagar från beställning skall Kunden lämna samtycke till påbörjan av Installation, där denne samtidigt medger att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst. För det fall att Kunden önskar påbörjan av Installation inom nämnd period och för det fall att Kunden utövar sin ångerrätt under skall Kunden ersätta EV FUEL för en proportionell andel av det avtalade priset för Installation som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

13.7 Vid avbeställning av installationsarbete där varorna redan skickats till kund står kund för (spårningsbar) returfrakt av varorna samt en avgift om minst 500 kr beroende på hur långt i installationsprocessen/förberedelseprocessen vi kommit. Detsamma gäller om vi hunnit skicka ut dina varor till din tilltänkta installatör eller dig som Kund.

13.8 Varan ska returneras till vårt returcenter: Merkaba X AB, Rönnviksgatan 13, 213 74 Malmö med retursedel. 

14. Övrigt

14.1 EV FUEL har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har EV FUEL rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

14.2 Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevs leverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Vi använder Getanewsletter eller Shopify Email för utskick av nyhetsbrev.

14.3 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag. I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

14.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

15. Kontakt och support

Du kan när som helst höra av dig till EV FUEL för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail till respektive tillverkare via vår kontaktsida.