Så ska Easee åtgärda laddarna i Sverige

Så ska Easee åtgärda laddarna i Sverige

Vi vill uppdatera dig med information om hur Easee planerar att åtgärda laddboxarna i Sverige samt viktiga datum att hålla koll på. Följande information hittar ni även via Easee's hemsida

Situationens inverkan: Sedan försäljningsstoppet av Easee Home och Easee Charge den 14 mars i år har marknaden präglats av osäkerhet och ovisshet. Denna ovisshet berodde på förvirring kring huruvida produkten var farlig eller inte. Det visade sig senare att detta grundade sig i bristfällig dokumentation snarare än en felaktig produkt. Inga incidenter ligger till grund för den införda försälningsförbudet och Elsäkerhetsverket anser heller inte att det finns någon risk för skada på personer eller ägodelar. 

Easees åtgärder: Easee har aktivt arbetat för att rätta till dessa brister. De har samarbetat med EU ackrediterade testinstitut som TÜV Rheinland, samt med Nkom (Norska kommunikationsmyndigheten) för att säkerställa korrekt dokumentation och tester. Denna process har resulterat i den nya produkten Easee Charge Lite med fullständig och korrekt dokumentation. 

Elsäkerhetsverkets krav: Enligt Elsäkerhetsverket måste Easee ha genomfört sina åtgärder senast i mars 2024 för att avhjälpa riskerna med redan monterade laddstationer. En kontinuerlig dialog pågår mellan Elsäkerhetsverket och Easee, och om åtgärderna inte anses tillräckliga kan ytterligare åtgärder föreläggas. Easee har skickat provningar som ska vara underlag till deras åtgärdsplan, vilket Elsäkerhetsverket nu arbetar med att gå igenom.Rättsprocess och överklagande: En rättsprocess pågår i Förvaltningsrätten kring överklagandet av försäljningsförbudet för Easee Charge och Home. Överklagandet gäller försäljningsförbudet i sin helhet, baserat på bristande överensstämmelsebedömning innan produktlansering. Easee har bett om att få förhandlingen i Förvaltningsrätten i Karlstad framflyttad till april, men oavsett detta måste åtgärdsplanen slutföras till mars 2024. 

Hur många Easee Charge Lite är sålda?: Vi är optimistiska inför framtiden, särskilt med tanke på det positiva mottagandet av Easee Charge Lite och de fler än 12 500 enheter som sålts sedan lanseringen.

Framtida planer: Easee arbetar nu med Easee Charge Core, en ersättare till Easee Charge. Vi förväntar oss att denna nya produkt kommer att lanseras under första halvan av 2024 efter ytterligare tester och dokumentation tillsammans med testinstitut. Slutord: Vi förstår att det är många kunder där ute som väntar på besked och på möjligheten att få bygga ut befintlig anläggning med fler laddare. Här kan vi bara be om mer tålamod för en process som tar tid, där vi alla inväntar mer besked, men som förhoppningsvis slutgiltigt kan lösa alla ovissheter.

Med det sagt är ni som kund till oss alltid välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor. Vi uppskattar ert fortsatta samarbete och kommer att hålla er uppdaterade om fortsatta framsteg och utvecklingar.

Tillbaka till blogg