Elsäkerhetsverket | Ingen åtgärd krävs för installerade Easee laddboxar

Elsäkerhetsverket | Ingen åtgärd krävs för installerade Easee laddboxar

Elsäkerhetsverket har den (22 april 2024) utfärdat ett viktigt beslut angående laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Hela pressmeddelandet kan du läsa här.

Sammanfattning av beslutet

Inga åtgärder krävs för redan installerade laddboxar

Elsäkerhetsverket har beslutat att inga omedelbara åtgärder krävs för de laddboxar som redan är installerade. Elsäkerhetsverket har bedömt att risken för allvarliga fel är så låg att det inte anses nödvändigt att vidta några åtgärder på enheter som redan är installerade.

Vad innebär detta för konsumenter?

Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom, men vill belysa vikten att rapportera eventuella fel och oegentligheter till Easee samt gör en anmälan till Elsäkerhetsverket om nödvändigt.

Vad innebär detta för installatörer och återförsäljare?

För installatörer som har sålt och installerat Easee Home och Easee Charge laddboxar innebär Elsäkerhetsverkets beslut att inga omedelbara åtgärder krävs för de laddboxar som redan är installerade. Sedan försäljningsförbudet har Easee lanserat Easee Charge Lite som ersätter Easee Home. Inom kort lanseras Easee Charge Core som ersätter Easee Charge.

Försäljningsförbud fortsätter gälla

Det är också värt att notera att ett försäljningsförbud för dessa modeller fortfarande är i kraft sedan 14 mars 2023, på grund av brister i dokumentation och teknisk konstruktion som inte mötte de regulatoriska kraven. Detta förbud understryker vikten av att tillverkarna uppfyller de säkerhetsstandarder som krävs för att skydda konsumenterna.

Framtida åtgärder och rapportering

Easee har nu tre veckor på sig att överklaga detta beslut och ytterligare två månader på sig att lämna in en prognos för förväntade fel, vilken sedan ska följas upp med en rapportering om det faktiska felutfallet inom 10 månader. Denna uppföljning är kritisk för att säkerställa att produkterna fortsätter att vara säkra att använda över tid.

Tillbaka till blogg