Säljstopp av Easee beslutat av Elsäkerhetsverket

Säljstopp av Easee beslutat av Elsäkerhetsverket

Viktig information om Easee laddboxar

2023-06-26

Elsäkerhetsverket har den 16 mars 2023 meddelat ett försäljningsförbud för Easees laddboxar med omedelbar verkan. Evfuel har därför pausat all försäljning av laddboxar från Easee.

Easee har däremot inte blivit ombedd att återkalla redan installerade produkter. Vi följer ärendet noga och uppdaterar våra kunder så snart vi har mer information att delge. För mer information om beslutet se Elsäkerhetsverkets hemsida och Easees hemsida.

Den 21 mars 2023 har Elsäkerhetsverket uppdaterat sin hemsida med mer information.

Den 3 april 2023 har Elsäkerhetsverket uppdaterat sin FAQ med frågor och svar kring säljförbudet.

Den 14 juni skickade Easee in en åtgärdsplan till Elsäkerhetsverket.

2300627

Detta händer i ärendet med Easee - Elsäkerhetsverket
Klicka här 

Nedan har vi samlat svar på vanliga frågor:

Vad är den senaste uppdateringen?

Den 14 juni skickade Easee in en åtgärdsplan till Elsäkerhetsverket. Det här materialet skickades in eftersom Elsäkerhetsverkets beslut om säljstopp innehöll krav om att Easee skulle återkomma med en åtgärdsplan för installerade laddare inom 90 dagar. När vi vet mer kommer vi att informera våra berörda kunder.

Vad är Evfuel's synpunkt om Easee’s åtgärdsplan för installerade laddare?

Som återförsäljare av laddboxen i Sverige behöver vi helt och fullt luta oss emot den ansvariga myndighetens bedömning av åtgärdsplanen.

Hur kan jag få tag på informationen Easee skickat till Elsäkerhetsverket?

Ta kontakt med Elsäkerhetsverket för att begära ut informationen. Du hittar kontaktuppgifter på myndighetens hemsida.

Vad betyder det för mig som har en box från Easee installerad hemma?

Elsäkerhetsverket har inte kommit med några nya direktiv angående användningen Easees laddboxar. Den rekommendation som gäller är att du kan fortsätta använda laddboxen vanligt men med viss vaksamhet. Att som kund använda en elektronikprodukt med viss vaksamhet betyder att du ska vara uppmärksam på om något inte verkar stämma med produkten. Du kan läsa mer om Elsäkerhetsverkets beslut på deras hemsida.

Jag hör i media att det även pågår en rättsprocess i Karlstad?

När Elsäkerhetsverket införde försäljningsförbudet så valde Easee att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolen i Karlstad. Det här är en separat rättslig process som kan ta flera månader upp till ett år från att överklagan gjordes i mars tidigare i år.

Varför införs säljstoppet?
Elsäkerhetsverket har den 16 mars 2023 meddelat ett försäljningsförbud för Easees laddboxar Easee Home och Easee Charge, med omedelbar verkan. På myndighetens hemsida kan du läsa mer om bakgrunden till säljstoppet.

Kan jag fortsätta använda min laddbox från Easee?

Enligt Elsäkerhetsverket finns det idag inga tillbud eller incidenter registrerade. Myndigheten skriver ja du kan fortsätta använda produkten, men att du bör göra det med viss vaksamhet tills att produkten är åtgärdad. Du kan läsa mer om detta på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Har du en laddbox från Easee installerad som du köpt i vår webbshop?

Enligt Elsäkerhetsverket är tillverkaren skyldig att åtgärda redan installerade produkter. I dagsläget vet vi inte vilka åtgärder som behöver vidtas eller vilken teknisk lösning som i så fall blir aktuell. Vi kommer att uppdatera kunder som köpt sin Easee-laddare i vår webbshop så snart vi har mer information.

Hur fungerar det med min försäkring?

De flesta försäkringsbolag har gått ut med information angående Easee på deras hemsidor. Om inte så kan ni kontakta ert försäkringsbolag för mer information.

Tillbaka till blogg