Säljstopp av Easee beslutat av Elsäkerhetsverket

Säljstopp av Easee beslutat av Elsäkerhetsverket

Kära kund,

Vi arbetar ständigt med att leverera produkter och tjänster av toppklass. Vi förstår att med de senaste nyheterna kring ärendet mellan Easee och Elsäkerhetsverket skapar detta en del frågor och oro.

Tillsammans med Easee kommer vi att se över hur befintligt installerade laddboxar skall åtgärdas. Vi kommer att kommunicera ut detta till berörda kunder så fort vi har mer information.

Under tiden åtgärderna planeras och utförs kan ni fortsätta att använda er laddbox, det finns inga anmälningar om incidenter för produkten trots att den förlagts med ett försäljningsförbud.

Har ni ännu inte fått er installation utförd kommer vi att kunna erbjuda en liknande produkt i utbyte.

Vi vill försäkra er om att vi på EV FUEL arbetar extra hårt för att möta alla möjliga utifall i det beslutade ärendet. Ni kan emellertid känna er lugna och trygga, vi finns här för er.

Sammanfattning

 • Easee överklagar beslutet och har begärt inhibition, vilket kan upphäva försäljningsförbudet.
 • Elsäkerhetsverket bedömer inte Easee-laddare vara osäkra och har därför inte begärt någon återkallelse av några tidigare installerade Easee-laddare.
 • Hur blir det med reklamation, vänta tills handläggningen av det tillfälliga föreläggandet av försäljningsförbudet är klarlagt.

EV FUEL: 230315 14:20

  Tillgänglig information nedan:

  Information från Easee:
  Easee överklagar Elsäkerhetsbeslut 

  Information från Elsäkerhetsverket:
  Easee laddbox får försäljningsförbud

  Pressmeddelande från Easee: 230315 14:30

  Frågor och svar om ärendet med Elsäkerhetsverket i Sverige / Slutkund
  Stavanger, Norge, 15 mars 2023 / Slutkund

  Elsäkerhetsverket har infört säljförbud för Easee-laddare. Vad betyder det för mig?
  Elsäkerhetsverket har infört ett omedelbart försäljningsförbud för Easee-laddare. Det innebär att försäljningen av Easee-laddare tillfälligt upphör i Sverige.
   
  Vi håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut och har dokumenterat detta grundligt – både tekniskt och juridiskt. Easee överklagar både det införda försäljningsförbudet och dess omedelbara verkan.
   
  Vi anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud, och vi kommer att arbeta för att bli tillgängliga för försäljning snart igen.
   
  För dig som har en Easee-laddare installerad kommer detta försäljningsförbud inte att påverka dig. Elsäkerhetsverket har i sin slutrapport markerat att våra laddare inte utgör ett hot mot människor eller egendom.
   
  Vi tror att våra produkter är de säkraste på marknaden idag – och alla våra kunder kan ladda helt säkert. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus på Easee sedan starten.
   
  För dig som användare av våra produkter kommer ingenting att förändras. Produkterna kommer att fortsätta att uppdateras – appen, molnlösningen och uppkopplingen kommer att fungera precis som tidigare.
   
  Vad är status nu och vad händer sedan mellan Easee och Elsäkerhetsverket?
  Vi har lämnat in en direkt överklagan mot försäljningsförbudet i Sverige. Vi anser att våra produkter är de säkraste på marknaden idag – och håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut. Vi förväntar oss att begäran om inhibition ska behandlas inom några dagar och att försäljningsförbudet upphör medan överklagandet behandlas.

  Vi arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och en begäran om inhibition mot dess omedelbara verkan. Vi är starkt oeniga med Elsäkerhetsverkets beslut – och har lämnat grundliga argument för detta. Vi anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. Vi förväntar oss att begäran om inhibition som kan ta bort det omedelbara försäljningsförbudet, kommer att övervägas inom kort.

  Vi ser fram emot överklagandeprocessen, där vi återigen kommer att bevisa varför våra laddare är de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition accepteras blir det inget försäljningsförbud under tiden.
   
  Anser Elsäkerhetsverket att Easees sedan tidigare installerade laddare som säkra och kommer det att bli en återkallelse?
  Elsäkerhetsverket har inte begärt någon återkallelse av några tidigare installerade Easee-laddare och bedömer därför inte att de är osäkra. Elsäkerhetsverket lyfter i sin rapport fram att det inte finns någon risk för skada på personer eller ägodelar. Alla våra befintliga kunder kan fortsätta ladda helt säkert. Säkerhet har alltid varit vårt huvudfokus på Easee, och vi skulle aldrig tillåta kunder att ladda med en osäker laddare.
   
  Har denna process någon inverkan på verksamheten i Norge? Blir det försäljningsförbud här?
  All verksamhet i Norge kommer att fortsätta som vanligt. Beslutet berör endast Sverige och det kommer inga förändringar i verksamheten i Norge. Våra laddare finns tillgängliga och godkända för försäljning som vanligt.
   
  Vad händer med supporten för mina Easee-produkter?
  Vi kommer att leverera samma tekniska support och uppdateringar till våra laddare, vår molntjänst och operativsystem på alla våra marknader. Vi kommer att öka antalet av tillgänglig teknisk supportpersonal för att hjälpa och stödja våra kunder så mycket som möjligt.
   
  Vad händer härnäst med uppdateringar av mina Easee-produkter?
  Vi kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera våra produkter och system för att leverera det absolut bästa till alla våra kunder – oavsett var de befinner sig.

  Tillbaka till blogg